„Ewolucja neutralności Szwecji w XX wieku”

Monografia Ewolucja neutralności Szwecji w XX wieku, autorstwa Ryszarda M. Czarnego wydana w 2009 roku w Kielcach, odnosi się do historii kształtowania neutralności Szwecji oraz analizuje zmiany w polityce zagranicznej ostatniej dekady XX wieku. Autor prezentuje proces przemian polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Królestwa Szwecji na tle systemu ustrojowego oraz wyzwań, stawianych przez otoczenie międzynarodowe. Celem […]

Czytaj dalej


100 rocznica niepodległości Finlandii

W grudniu 2017 odbyło się zakończenie obchodów stulecia niepodległości Republiki Finlandii. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu zorganizowanym przez Ambasadę Republiki Finlandii otrzymali pracownicy KKEP UJK. Katedrę reprezentował jej kierownik prof dr hab. Krzysztof Kubiak oraz adiunkci dr Luc Ampleman i dr Tomasz Pawłuszko. Do zespołu dołączyła mgr Sylwia Hlebowicz, która jako lektor języka norweskiego rozpoczęła […]

Czytaj dalej


Nowy kierownik Katedry

W lutym 2017 roku nowym kierownikiem Katedry Krajów Europy Północnej został prof. zw. dr hab. Krzysztof Kubiak. Profesor jest komandorem porucznikiem rezerwy, absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracował wcześniej m. in. z Akademią Obrony Narodowej i Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. W chwili obecnej Profesor koordynuje prace nad nowym kierunkiem Katedry: […]

Czytaj dalej


Prace nad strategią Katedry (2016-2020)

W związku ze zmianami na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK pracownicy Katedry projektują trajektorię dalszego rozwoju swojej jednostki. W okresie 2016-2020 będziemy wspierać dydaktycznie nowo powstające kierunki studiów (magisterskie bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe) oraz oferować kierunki studiów podyplomowych. Wszyscy pracownicy Katedry władają językami obcymi, toteż będziemy angażować się na rzecz umiędzynarodowienia dydaktyki (podręczniki, […]

Czytaj dalej