Konferencja Katedry pod patronatem PTSE

W czerwcu (21-23 VI) odbyły się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich VII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w Kielcach. Warsztaty oraz następującą po nich konferencję „Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej” zorganizowała Katedra Krajów Europy Północnej UJK.