100 rocznica niepodległości Finlandii

W grudniu 2017 odbyło się zakończenie obchodów stulecia niepodległości Republiki Finlandii. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu zorganizowanym przez Ambasadę Republiki Finlandii otrzymali pracownicy KKEP UJK. Katedrę reprezentował jej kierownik prof dr hab. Krzysztof Kubiak oraz adiunkci dr Luc Ampleman i dr Tomasz Pawłuszko. Do zespołu dołączyła mgr Sylwia Hlebowicz, która jako lektor języka norweskiego rozpoczęła współpracę z Katedrą.