Nowy kierownik Katedry

W lutym 2017 roku nowym kierownikiem Katedry Krajów Europy Północnej został prof. zw. dr hab. Krzysztof Kubiak. Profesor jest komandorem porucznikiem rezerwy, absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracował wcześniej m. in. z Akademią Obrony Narodowej i Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. W chwili obecnej Profesor koordynuje prace nad nowym kierunkiem Katedry: anglojęzycznych Scandinavian Studies.