Konferencja Katedry (XII 2017)

W dniu 14 grudnia 2017 roku odbywa się konferencja KKEP UJK. Problematyka obrad dotyczy bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego oraz kwestii strategicznego znaczenia Arktyki. Dyskutowane będą również nowe kierunki rozwoju Katedry. Obrady mają miejsce na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK .