Publikacje

Seria międzynarodowa – Springer 

Dwie monografie prof. Ryszarda Czarnego zostały wydane w globalnym wydawnictwie Springer. Pierwszą z nich jest „The High North – Between Geography and Politics” (zob. tutaj). Drugą jest najnowsza (2017) edycja pracy „A Modern Nordic Saga. Politics. Economy and Society” (zob. tutaj). Książki te należą do jednych z pierwszych prac polskich naukowców w ogóle, wydanych na świecie przez Springera. Książki na całym świecie dystrybuuje Springer, który wydał m. in. prace ponad dwustu noblistów.

 „Seria biała” – Północ w stosunkach międzynarodowych

Seria książek na temat stosunków międzynarodowych w Europie Północnej i Arktyce. Pod koniec 2014 roku pod redakcją dr Magdaleny Tomali wydana została książka pt. „Północ w stosunkach międzynarodowych„. Opracowanie przygotowano do druku w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Książka jest do nabycia również w tymże wydawnictwie. W 2015 roku ukazał się zaś drugi tom serii: „Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej”.

„Seria niebieska” – Scandinavium

Unikalna seria wydawnicza poświęcona problemom Europy Północnej, widzianym z polskiej perspektywy. Autorami publikacji są pracownicy Katedry Krajów Europy Północnej UJK.

Książka prof. Ryszarda M. Czarnego o Dalekiej Północy, nowość z serii Scandinavium. R.M. Czarny, High North. Między geografią a polityką, Warszawa – Kielce 2014

 R.M. Czarny, Hight North. Miedzy geografia a polityka, Kielce 2013

R.M. Czarny, High North. Miedzy geografia a polityka, Kielce 2014

W serii ukazały się już takie pozycje jak:

Sweden – Poland. The European Union, R. M. Czarny, Kielce 2003;

Energy Dilemmas of the Nordic Region Countries, R. M. Czarny, Kielce 2009;

Dylematy energetyczne państw regionu nordyckiego, R. M. Czarny, Kielce 2009;

Wymiar Północny Unii Europejskiej. Studium Rozwoju, R. M. Czarny, M. Tomala, Kielce 2009.

The Northern Spaces. Contemporary Issues, praca zbiorowa pod red. R.M. Czarny, R. Kubicki, A. Janowska, R. S. Czarny, Warszawa-Kielce 2012  - Pobierz

Zakup publikacji

W sprawie udostępniania i zamówień polskojęzycznych publikacji prosimy o kontakt z Wydawnictwem UJK, pracownikami KKEP lub pod adresem kkep.ujk@wp.pl Publikacje obcojęzyczne są dystrybuowane przez wydawnictwa zagraniczne.