Mail address:

KATEDRA KRAJÓW EUROPY PÓŁNOCNEJ

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO

Świętokrzyska 21 B

25-369 Kielce

POLAND

Tel. +48 413 496 545

e-mail: kkep.ujk@wp.pl