O Katedrze

Charakterystyka KKEP

Katedra Krajów Europy Północnej na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach została utworzona w 1 marca 2010 r. Jej zespół badawczy składa się z trzech samodzielnych pracowników nauki i pięciu doktorów na etatach adiunktów. Katedra Krajów Europy Północnej to jedyny w Polsce ośrodek badawczy nauk społecznych poświęcony państwom nordyckim oraz Dalekiej Północy.

Pracownicy naukowi Katedry są członkami Zespołu Nauk Społecznych i Historii Polskich Badań Polarnych Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk. Utrzymują kontakty naukowe z ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi.

Korzyści dla regionu

Prace prowadzone w KKEP UJK mają na celu rozwój wiodącej instytucji naukowo-badawczej na skalę Europy Środkowej.

  • Możliwość wyposażenia młodzieży studenckiej w wyjątkowe kompetencje naukowe i społeczne
  • Nawiązanie owocnej współpracy ponadregionalnej z instytucjami w państwach skandynawskich, pozwalającej na wzrost kapitału społecznego
  • Możliwość rozwoju instytucji otoczenia nauki i biznesu – w aspektach: przygotowania szkoleń, doradztwa, profesjonalnych analiz i ekspertyz czy inicjowania współpracy międzynarodowej