Dr Magdalena Tomala

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie: nauki o polityce, i specjalności: stosunki międzynarodowe, ekonomistka, adiunkt w Katedrze Krajów Europy Północnej na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

Pola eksperckie

  • Wymiar północny UE,

  • Instytucje Europejskie,

  • Współpraca międzyregionalna,

  • Prawo dyplomatyczne

Kontaktmagdalena2828@ujk.edu.pl