Profesor Krzysztof Kubiak

Profesor zwyczajny w Katedrze Krajów Europy Północnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wcześniej związany m. in. z Akademią Obrony Narodowej i Dolnośląską Szkołą Wyższą. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów zbrojnych i obszarów morskich.

Zainteresowania badawcze

  • bezpieczeństwo państwa
  • sztuka wojenna i konflikty zbrojne
  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • stosunki międzynarodowe

Publikacje (wybór)

1. Polska wobec zagrożenia terroryzmem morskim, Trio, Warszawa 2005
(s. 270, współautor).
2. Działania sił morskich na wodach indochińskich 1945-1956, Toruń 2005
(s. 150).
3. Pierwsza wojna bliskowschodnia. Studium polityczno – wojskowe,
Wydawnictwo DSWE TWP, Wrocław 2006 (s. 180).
4. Scapa Flow, Książka i Wiedza, Warszawa 2006 (s. 320).
5. Suez 1956, Aj-press, Gdańsk 2006 (s. 270).
6. Falklandy – Port Stanley, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2007
(s. 200).
7. Morski transport ropy i gazu w warunkach zagrożenia aktami przemocy,
Wydawnictwo DSWE TWP, Wrocław 2006 (s. 250, współautor).
8. Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie (wydanie II, zmienione, rozszerzone i poprawione), Trio, Warszawa 2007 (s. 520).
9. Działania sił morskich po II wojnie światowej, Książka i Wiedza, Warszawa 2007 (s. 700).
10. Singapur. Twierdza której nie było, Książka i Widza, Warszawa 2008
(s. 380).
11. Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Trio,
Warszawa 2009 (s. 224).
12. Wojna graniczna w Angoli 1975 – 1989, Inforteditions, Zabrze 2010
(s. 360).
13. Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku, Trio,
Warszawa 2012 (s. 320).
14. Wojna o niepodległość Izraela, InfoEditions, Warszawa 2014 (s. 430).

Kontakt: herkub67@gmail.com