Profesor Ryszard Michał Czarny

Profesor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych, doktor habilitowany nauk filozoficznych w zakresie współczesnych politycznych i ekonomicznych stosunków międzynarodowych (dyplom Nordeuropa Institut Uniwersytetu w Greifswaldzie)

Pola eksperckie

 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państw nordyckich,

 • NORDEN na arenie międzynarodowej,

 • Wymiar Północny w polityce UE,

 • Daleka Północ – wyzwania i szanse,

 • Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i polityczne współczesnej Arktyki,

 • dyplomacja publiczna.

Afiliacje

 • Członek Prezydium Komitetu Badań Polarnych PAN i Przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych i Historii Polskich Badań Polarnych (w KBP PAN),

 • Ekspert EU Northern Dimension Institute,

 • reprezentant Komitetu Badań Polarnych PAN w Human and Social Working Group of International Science Arctic Committee,

 • członek Polar Task Force przy MSZ,

 • członek tzw. Grupy Refleksyjnej przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

były: Senator RP III Kadencji (Wicemarszałek Senatu), Minister Edukacji Narodowej 1995-1996, Ambasador RP w Królestwie Szwecji 1997-2001, Ambasador ad personam w MSZ 2002-2004, Ambasador RP w Królestwie Norwegii i Republice Islandii 2005-2007, członek zespołu doradców naukowych Prezesa RM w latach 2002-2003

Wybrane monografie

 1. Regionalizm w stosunkach międzynarodowych, WSP, Kielce 1986

 2. Szwecja w Unii Europejskiej. Studium polityczno-prawne, WSU, Kielce 2002

 3. Unia Europejska a polityka regionów, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003

 4. Szwecja – Polska we wspólnej Europie / Polen och Sverige i ett gemensamt Europa, PWN, Warszawa 2001

 5. W nowej Europie. Słownik terminologiczny, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2003, 2005

 6. Dylematy energetyczne państw regionu nordyckiego, Scandinavium, Kielce 2009

 7. Energy Dilemmas of the Nordic Region Countries, Scandinavium, Kielce 2009

 8. Wymiar północny Unii Europejskiej. Studium rozwoju. (wraz z M. Tomalą), Scandinavium, Kielce 2009

 9. Centrum Nordyckie w Kielcach: koncepcja programowa (wraz z K. Grysą, E. Kapel-Śniowską), Centrum Nordyckie, Kielce 2009.

 10. High North. Między geografią a polityką, Wyd. UJK, Kielce 2014.

 11. Razem jesteśmy silniejsi. Świat Norden w 13 odsłonach, Wyd. UJK, Kielce 2014.

 12. High North. Between Geography and Politics, Springer 2015.

Kontaktryszard.czarny@ujk.edu.pl