Pracownicy

Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak – kierownik KKEP

Doktor habilitowany nauk wojskowych, politolog. Profesor zwyczajny w Katedrze Krajów Europy Północnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wcześniej związany m. in. z Akademią Obrony Narodowej i Dolnośląską Szkołą Wyższą. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów morskich. Kieruje Katedrą od lutego 2017 roku.

Pola eksperckie

  • polityka bezpieczeństwa
  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • konflikty zbrojne
  • terroryzm
  • problemy Arktyki i bezpieczeństwa mórz

Czytaj dalej

Prof. dr hab. Ryszard M. Czarny – założyciel KKEP

Twórca Katedry. Profesor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych, doktor habilitowany nauk filozoficznych w zakresie współczesnych politycznych i ekonomicznych stosunków międzynarodowych (Nordeuropa Institut Uniwersytetu w Greifswaldzie).

Pola eksperckie

  • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państw nordyckich,
  • Wymiar Północny w polityce UE,
  • Daleka Północ – wyzwania i szanse,
  • Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i polityczne współczesnej Arktyki,
  • dyplomacja publiczna.

Czytaj dalej

Dr hab. Grzegorz Rdzanek, prof. UJK

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (specjalizacja: stosunki międzynarodowe). W Katedrze od 2016 roku. Wcześniej adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2009 – 2014 zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych do spraw dydaktyki. Od 2002 roku bada i analizuje politykę obronną Danii oraz Norwegii. Obszar jego badań obejmuje ponadto problematykę transformacji NATO, zagadnienia dotyczące współczesnych konfliktów zbrojnych oraz kwestie związane z rozwojem współczesnej techniki wojskowej.

Czytaj dalej

Dr Magdalena Tomala

doktor nauk humanistycznych w dziedzinie: nauki o polityce, i specjalności: stosunki międzynarodowe, ekonomistka, adiunkt w Katedrze Krajów Europy Północnej na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w problematyce nordyckiej i rozwoju gospodarczego, bada znaczenie innowacji w stosunkach międzynarodowych.

Czytaj dalej

Dr Joanna Grzela

Politolog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego od 1994 roku związana z kielecką uczelnią, w 2003 roku obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie politologii. Specjalizuje się w problematyce współpracy państw Morza Bałtyckiego.

Czytaj dalej

Dr Tomasz Pawłuszko

Doktor nauk społecznych, tutor i szkoleniowiec. Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktoryzował się na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się polityką rozwoju i metodyką nauk społecznych.

Czytaj dalej

Dr Maryana Prokop

Adiunkt w Katedrze Krajów Europy Północnej, doktor nauk społecznych w obszarze nauk o polityce; absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w problematyce systemów politycznych i stosunków międzynarodowych w obszarze Europy Wschodniej.

 Dr Luc Ampleman

Politolog i menedżer projektów, badacz polityki transportowej i systemów transportu. Przez 10 lat doradca rządu Quebecu (Kanada) w zakresie Dalekiej Północy. Doktoryzował się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2014 roku. Współpracuje z Centre for European Studies UJ.