Sprawozdanie z naszej konferencji

dr Tomasz Pawłuszko
dr Magdalena Tomala

Sprawozdanie z konferencji
Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej

W dniach 14-15 maja w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym Leonardo da Vinci w Podzamczu k. Chęcin odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej”. Organizatorem konferencji była Katedra Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem konferencji była próba zdefiniowania aktualnych i przyszłych wyzwań społeczno-ekonomicznych, dotyczących szeroko rozumianych współczesnych stosunków międzynarodowych w regionie Północy (obszar Arktyki, północnej Eurazji i Ameryki Północnej). Projekt zyskał poparcie i patronat władz uniwersyteckich, Prezydenta miasta Kielce oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Konferencja zgodnie z intencją organizatorów miała charakter forum naukowo-eksperckiego – starającego się przybliżyć i wyjaśnić zmiany zachodzące w regionie północnym. W związku z tym została ona podzielona na dwie części. Pierwszą część otwierał panel dyplomatyczny, w którym wzięli udział Staffan Herrström, ambasador Królestwa Szwecji, Sergey Andreev, ambasador Federacji Rosyjskiej oraz Ambasador Krzysztof Jakubowski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak również prof. dr hab. Piotr Głowacki, reprezentujący Komitet Badań Polarnych PAN. Panel poprowadził wieloletni konsul RP w Stanach Zjednoczonych dr Roman Czarny…

Czytaj dalej

Kategorie Aktualności, Kadra, Konferencje, Wizyty dyplomatyczne | Komentowanie nie jest możliwe

„Europa Bałtycka” w Gdańsku

W dniu 16 kwietnia odbędzie się w Gdańsku trzecia już konferencja „Europa Bałtycka: między stabilizacją a wyzwaniami geopolityki”. Katedra będzie reprezentowana przez kilku pracowników (prof. Kubiak, dr Grzela, dr Tomala, dr Pawłuszko), poniżej program wydarzenia – zob. czytaj dalej…

Czytaj dalej

Kategorie Aktualności, Kadra, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

Dzień Otwarty UJK

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w nowym gmachu UJK przy ul. Radiowej odbędzie się Dzień Otwarty UJK. To w tym miejscu prowadzony będzie kierunek lekarski. W ramach Dnia Otwartego promują się uczelniane ośrodki, centra, instytuty i koła naukowe. Licealiści będą mogli poznać otoczenie uczelni oraz wykładowców. Katedrę reprezentuje dr Tomasz Pawłuszko, który dla licealistów poprowadzi warsztaty dyplomatyczne pt. „Skuteczne negocjacje międzynarodowe”.

Więcej informacji o programie zob. tutaj.

 

Kategorie Aktualności, Media | Komentowanie nie jest możliwe

Nowy profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Profesor Krzysztof Kubiak z Katedry Krajów Europy Północnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymał w marcu 2015 roku nominację profesorską od Prezydenta RP. 

(zdjęcie pamiątkowe, prof. Kubiak – drugi od lewej)

Prezydent RP nadał Krzysztofowi Kubiakowi tytuł profesora nauk społecznych.  Uroczystość wręczenia nominacji profesorskiej odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Profesor Krzysztof Kubiak jest politologiem, od października 2014 roku pracuje w Katedrze Krajów Europy Północnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.  Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów morskich. Gratulujemy!

Kategorie Aktualności, Kadra | Komentowanie nie jest możliwe

Seminarium eksperckie: Cele i narzędzia polskiej polityki arktycznej

Poniżej informacja o konferencji w Warszawie, współorganizowanej przez dr. Łuszczuka:
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

zapraszają na seminarium eksperckie

Cele i narzędzia polskiej polityki arktycznej
_________________

26 marca 2015 r. (czwartek), godz. 09:00–15:00
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
ul. Warecka 1a, Warszawa
_________________

Język debaty: polski

Program poniżej (zob. czytaj dalej)

Czytaj dalej

Kategorie Aktualności, Konferencje, spotkania eksperckie | Komentowanie nie jest możliwe

Norden w trzynastu odsłonach

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ukazała się książka Kierownika KKEP UJK, prof. Ryszarda M. Czarnego pt. „Razem jesteśmy silniejsi. Świat Norden w trzynastu odsłonach”. Jest to kolejna pozycja z cyklu Scandinavium, będąca w istocie wprowadzeniem do społecznych studiów nordyckich. Autor zebrał w niej zarówno swoje obserwacje badawcze, jak i posłużył się wieloletnim doświadczeniem praktycznym z okresu służby dyplomatycznej.

Praca składa się z trzynastu esejów poświęconych m. in. instytucjom współpracy nordyckiej, modelowi państwa dobrobytu, nordyckim ideom solidaryzmu, ekologizmu, czy gospodarki opartej na wiedzy, a także implikacjach wynikających z międzynarodowego usytuowania państw skandynawskich. Przeanalizowany został stosunek państw nordyckich do kluczowych współczesnych kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym także do regionu Arktyki (tzw. Dalekiej Północy). Pracę zamyka esej poświęcony stosunkom Polski z krajami nordyckimi. Szersze informacje można uzyskać od autora publikacji. Książkę „Razem jesteśmy silniejsi. Świat Norden w trzynastu odsłonach” można nabyć w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (zob. tutaj). W przygotowaniu wersja anglojęzyczna. Zapraszamy do lektury.

Kategorie Aktualności, Kadra, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Płaszczyzny i kierunki współpracy nordyckiej

Na początku 2015 roku światło dzienne ujrzała książka Płaszczyzny i kierunki współpracy nordyckiej, pozycja autorstwa dr Joanny Grzeli (zob. biogram), od lat współpracującej naukowo z Katedrą Krajów Europy Północnej.

Publikacja zapełni pewną lukę na polskim rynku wydawniczym, pozbawionym publikacji na temat współczesnego wymiaru współpracy państw nordyckich. Książka ma charakter przekrojowy, jej celem jest uporządkowanie tego zagadnienia. W sytuacji wzrostu zainteresowania Skandynawią w Polsce będzie ona z pewnością silnym głosem naszego środowiska. Publikację tej pracy badawczej zapewniło Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, książkę można zatem nabyć: tutaj (zob. w dole strony). Kontakt z dr Joanną Grzeląa_grzela@poczta.onet.pl

Kategorie Aktualności, Kadra, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Call for papers: „International Studies”

Gościnnie i serdecznie zapraszamy do składania artykułów do specjalnego numeru czasopisma wydawanego przy Uniwersytecie Łódzkim pt. „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”. Wydanie specjalne zatytułowane będzie: „Northern Europe. New political, economical and cultural trends”.

Czasopismo wydawane jest TYLKO I WYŁĄCZNIE w języku angielskim i znajduje się m.in. w bazie niemieckiego wydawnictwa „De Gruyter” (z wolnym dostępem) oraz w bazach m.in. EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus. Redaktorem zapowiadanego numeru jest dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak (Uniwersytet Łódzki). Więcej informacji na temat czasopisma można przeczytać tutaj: http://www.international.online.uni.lodz.pl/

Obecna punktacja przyznawana za opublikowanie artykułu w „International Studies…” to 5 punktów. Autorzy proszeni są o składanie artykułów do 31 maja 2015 r. na adres mailowy redaktora (dospial@uni.lodz.pl). Objętość anglojęzycznego artykułu nie powinna przekroczyć 20 stron standardowego maszynopisu.

Kategorie Aktualności, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Nowy tom studiów arktycznych do pobrania

Na początku 2015 roku ukazało się wydanie t. 2 / 2014 czasopisma Miscellanea Oeconomicae, numer w całości anglojęzyczny i poświęcony problematyce skandynawskiej oraz arktycznej. Swoje teksty złożyło ponad 20 autorów, w tym praktycznie wszyscy badacze z naszego środowiska naukowego. Dziękujemy wszystkim współpracownikom. Korektę językową przygotowała p. A. Janowska. Publikacja licząca ponad 400 stron jest do pobrania: tutaj (można pobrać też poszczególne teksty).

Plany KKEP UJK na rok 2015 przewidują dwie kolejne prace zbiorowe oraz majową konferencję międzynarodową, o której już wkrótce napiszemy nieco więcej. W 2014 roku zorganizowaliśmy dwie konferencje międzynarodowe, przygotowaliśmy dwie prace zbiorowe oraz kilka monografii specjalistycznych w języku polskim i angielskim. Uczestniczyliśmy łącznie w ok. 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wydaje się, że w roku 2015 będzie co najmniej tak samo dobrze. Również naszym Czytelnikom życzymy udanego 2015 roku.

Kategorie Aktualności, Kadra, Konferencje, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe