Europa XXI wieku

W dniach 4-5 lutego 2016 roku odbędzie się szesnasta międzynarodowa konferencja naukowa w Collegium Polonicum w Słubicach (jednostka wspólna UAM oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina) pod tytułem „Europa XXI wieku”. Katedrę reprezentować będzie dr Magdalena Tomala i dr Tomasz Pawłuszko. Program konferencji jest dostępny: tutaj.

Kategorie Konferencje, spotkania eksperckie | Komentowanie nie jest możliwe

The High North

The High North

W 2015 roku sukcesem zostało uwieńczone przygotowanie międzynarodowej edycji monografii prof. Ryszarda Czarnego, poświęconej znaczeniu Arktyki w polityce i gospodarce światowej. Monografia została wydana w globalnym wydawnictwie naukowym Springer i można ją zdobyć tutaj. Jest to pierwsza w historii monografia polskiego naukowca w Springerze w obszarze nauk społecznych. Nadmieniamy, że… w 2016 roku wydana zostanie druga monografia.
Kategorie Aktualności, Kadra, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Nowa książka w Katedrze

Rok 2015 zamykamy wydaniem zbiorowej książki pt. „Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i ekonomicznej”, której redaktorami są dr M. Tomala i dr M. Łuszczuk. Praca nawiązuje do konferencji z maja 2015 roku, została opublikowana w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i tam też będzie wkrótce do nabycia (choć fragmenty pracy będzie można zapewne poczytać na kontach pracowników w serwisie academia.edu, zob. tutaj).

Książka jest kolejną opracowaną przez Zespół pozycją rozpatrującą problemy Arktyki i Europy Północnej. Do współpracy udało nam się zaprosić młodych uczonych m. in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Publikacja składa się z dwóch zasadniczych działów – polityka i bezpieczeństwo oraz ekonomia. Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści:

DZIAŁ POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO

Michał Łuszczuk, Liderzy Dalekiej Północy–międzynarodowe role państw arktycznych
Marcin Gabryś, Arktyczna strategia rządu Stephena Harpera – próba oceny 
Iwona Wrońska, Kompetencje terytoriów w zarządzaniu północną Kanadą
Katarzyna Gruszko, Arktyka jako ostatnie pogranicze Stanów Zjednoczonych
Krzysztof Kubiak, Wojna w Arktyce. Mit czy realne zagrożenie?
Joanna Grzela, Wybrane aspekty współpracy wojskowej krajów nordyckich
Karolina Chyla, Drony jako instrument poznania i eksploracji Arktyki

DZIAŁ EKONOMIA

Beata Rogowska, Teoria i nauka ekonomii z perspektywy szkoły sztokholmskiej
Beata Rogowska, Relacje teorii ekonomii z polityką gospodarczą z perspektywy szkoły
szwedzkiej
Tomasz Pawłuszko, Droga państw nordyckich z peryferii do centrum gospodarki światowej
Magdalena Tomala, Motywy współpracy w regionie Morza Bałtyckiego
Magdalena Tomala, Wpływ modelu kapitalistycznego na kształtowanie rozwoju gospodarczego państw w regionie Morza Bałtyckiego
Agnieszka Joanna Legutko, Zmiany zachodzące w gospodarce regionów arktycznych
Łukasz Wojcieszak, Surowce energetyczne jako przyczyna rosyjskiej ekspansji w Arktyce 

Kategorie Aktualności, Kadra, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Konferencje naukowe w grudniu 2015 r.

W grudniu pracownicy Katedry zakończyli tegoroczne prezentacje wyników badań na konferencjach naukowych. Dr Joanna Grzela wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem” (2-4 grudnia 2015, miasto Gniew), dr Magdalena Tomala wzięła udział w konferencji Instytutu Europeistyki UW nt. kryzysu migracyjnego (7-8 grudnia 2015, Warszawa), dr Tomasz Pawłuszko wystąpił na konferencji Uniwersytetu Opolskiego „Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Dylematy państw Europy Środkowo-Wschodniej” (7-8 grudnia 2015, Opole).

Kategorie Aktualności, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

Nowa specjalność na kierunku „Stosunki międzynarodowe”

W listopadzie 2015 r. pracownicy Katedry pracują nad programem nowej specjalności „Dyplomacja” na kierunku „Stosunki międzynarodowe”, który jest przygotowywany do uruchomienia w roku akademickim 2016/2017. Nowe kursy odpowiadają specjalizacji badawczej zespołu i wychodzą naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na rynku w zakresie wyżej wykształconych specjalistów gotowych do pracy w instytucjach i firmach międzynarodowych. Kierunek otwiera też perspektywy dla studentów zagranicznych.

Lista przedmiotów specjalności to m. in.

1. Prof. R. Czarny, Prawo dyplomatyczne i konsularne
2. Dr T. Pawłuszko, Analiza polityki zagranicznej
3. Prof. R. Czarny, Organizacja i technika służby zagranicznej
4. Prof. R. Czarny, Protokół dyplomatyczny
5. Dr J. Grzela, Negocjacje międzynarodowe
6. Dr T. Pawłuszko, Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Dr V. Gul-Rechlewicz, Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa
8. Dr M. Tomala, Dyplomacja w biznesie

Kategorie Dydaktyka, Kadra | Komentowanie nie jest możliwe

Jesień w Katedrze KEP

W ostatnich miesiącach 2015 roku pracownicy Katedry brali udział w kilku konferencjach naukowych. Do ważniejszych wydarzeń należały – III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony polityki” w Krakowie (22-24 IX, zob. program, z udziałem dr J. Grzeli, dr V. Gul-Rechlewicz, dr Tomali, dr Pawłuszko) i V Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w Gdańsku (12-13 XI, zob. program), na których pracownicy Katedry prowadzili własne panele eksperckie. W Krakowie był to panel „Badanie zależności między państwami”, w Gdańsku „Analiza stosunków międzynarodowych obszaru nordycko-bałtyckiego w perspektywie Pierre Bourdieu”, przygotowany razem z pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.

W okresie 17-18 IX 2015 r. dr Magdalena Tomala i dr Tomasz Pawłuszko brali udział jako habilitanci w szóstej edycji europeistycznych warsztatach metodologicznych we Wrocławiu (zob. program). Publikacja z warsztatów ukaże się wiosną 2016 roku.

W dniach 10-13 XI w Wiedniu odbył się First Central European Polar Meeting zorganizowany przez Austrian Polar Institute, Komitet Badań Polarnych PAN, Centre for Polar Ecoloogy of Czech Republic. W trakcie konferencji zaprezentowane zostało, m.in, wystąpienie „Sannikov Land. The great myth of the Russian Arctic” przygotowane przez pracowników UJK, dr. Romana Czarny (INP UJK) i prof. dr hab. Krzysztofa Kubiaka (KKEP UJK).

 

Kategorie Aktualności, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

Jubileusz prof. dr hab. Wojciecha Saletry

W związku z jubileuszem pracy naukowej Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK (wcześniej Wydział Zarządzania i Administracji), prof. dr hab. Wojciecha Saletry, pracownicy Katedry składają serdeczne życzenia pomyślności, zdrowia, satysfakcji oraz sukcesów naukowych i dydaktycznych w dalszej karierze naukowej. Uroczyste obchody Jubileuszu oraz wręczenie trzytomowej księgi jubileuszowej odbędzie się w dniu 25 września 2015 roku.

Zespół Katedry Krajów Europy Północnej UJK

Kategorie Aktualności, Kadra | Komentowanie nie jest możliwe

Wrześniowe wyjazdy pracowników KKEP

We wrześniu pracownicy Katedry uczestniczyli w ogólnopolskich warsztatach metodologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, prezentując projekty habilitacyjne (dr Tomala, dr Pawłuszko). Następnie braliśmy udział w trzecim Ogólnopolskim Kongresie Politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (dr Gul-Rechlewicz, dr Grzela, dr Tomala, dr Pawłuszko).

Wrzesień to również okres przygotowywania zajęć dydaktycznych, a także opracowywania końcowych wersji artykułów i pozycji książkowych pracowników KKEP, które jeszcze tego roku zostaną wydane w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Z końcem września staż NCN w Katedrze kończy dr Michał Łuszczuk (UMCS), któremu dziękujemy za inspirującą współpracę oraz życzymy powodzenia na stypendium w Stanach Zjednoczonych.

Kategorie Kadra, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

Nowa książka o systemach międzynarodowych

W prestiżowej oficynie wydawniczej Wydawnictwo Adam Marszałek wydana została niedawno nowa monografia dr. Tomasza Pawłuszko, poświęcona problematyce systemowych metod badań stosunków międzynarodowych. Książka stanowi zamknięcie etapu badań nad tym problemem i stanowi zarazem wstęp do dalszych studiów nad porównaniami w obszarze polityki i gospodarki światowej (m. in. kwestie centrów i peryferii w stosunkach międzynarodowych). Spis treści, opis i informacje o jej dostępności opublikowano na stronie Wydawnictwa (zob. tutaj). Poniżej okładka publikacji:
Kategoria systemu międzynarodowego w badaniach stosunków międzynarodowych

Kategorie Aktualności, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Dr Grzela i dr Tomala na konferencji w Rzeszowie

W dniach 18-19 czerwca 2015 roku odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim konferencja ekspercka pt. Obszary aktywności kobiet. Reprezentujące KKEP UJK na tym wydarzeniu osoby zaprezentowały następujące wystąpienia: dr Joanna Grzela „Aktywność polityczna kobiet w państwach nordyckich”, dr Magdalena Tomala „Polityka równości płci a rozwój gospodarczy państw regionu Morza Bałtyckiego”. Program konferencji dostępny jest tutaj.

Kategorie Aktualności, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe