Kontakt

Adres do korespondencji:

KATEDRA KRAJÓW EUROPY PÓŁNOCNEJ 

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO

ul. Świętokrzyska 21 B 25-369 Kielce

woj. świętokrzyskie

POLSKA

Tel. 41 349 6545

e-mail: kkep.ujk@wp.pl