Studia u nas

W mediach zrobiło się już głośno, więc nie możemy tego dłużej ukrywać! W roku akademickim 2017/2018 Katedra zamierza otworzyć anglojęzyczne studia skandynawskie. Limit miejsc 25. W konkursie świadectw decydować będzie potwierdzona maturą znajomość j. angielskiego i drugiego przedmiotu (WOS lub Historia lub Geografia).
Poniżej kilka informacji o Scandinavian Studies…

Po pierwsze… kto to robi? Studia skandynawskie to naturalny kierunek rozwoju Katedry. Robimy to na czym się znamy i nie kopiujemy cudzych pomysłów. Mamy kadrę, dorobek naukowy, markę i zasoby biblioteczne (Biblioteka Nordycka, zob. tutaj).

Po drugie… kto jest z nami? Projekt tworzy świetną niszę na rynku. Studiami zainteresowaliśmy ambasady państw skandynawskich, wielu partnerów (Targi Kielce, EPRD, Urząd Marszałkowski) i firmy zrzeszone w Polsko-Skandynawskiej Izbie Handlowej, co pozwoli na odbywanie praktyk i pogłębianie współpracy nauki i biznesu. Rozmawiamy z firmami takimi, jak Volvo, Ikea, Jula, Statoil.

Po trzecie… co proponujemy? Profil społeczno-gospodarczy. Nie opieramy się na filologii, ale na naukach społecznych. Czyli zajęcia ekonomiczne, politologiczne i dotyczące interesujących kwestii z pogranicza teorii i praktyki, takich jak design, media czy reklama. Specjalności będą dwie: dyplomacja i strategia oraz biznes i wizerunek. Zaoferujemy też kurs jednego z języków skandynawskich. Studia są po angielsku, a fakultatywnie dołożymy jeszcze lektorat z niemieckiego. 3 języki obce, co Wy na to?

Po czwarte… jaki jest plan? Dobry! Nasz projekt liczył kilkaset stron. Zebraliśmy świetne opinie w senackiej komisji ds. kształcenia. Następnie na wiosnę 2017 r. będzie rozpatrywany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W czerwcu poinformujemy, czy otrzymaliśmy zgodę i rozpoczniemy rekrutację poprzez stronę UJK.

Po piąte… czy ktoś już się szykuje? Oto lista przedmiotów:

Podstawy Scandinavian Studies (język wykładowy-angielski) -wybrane przedmioty:

Geografia polityczna i ekonomiczna Skandynawii; Historia Skandynawii w XX wieku; Podstawy ekonomii i polityki gospodarczej, Podstawy prawa, Podstawy komunikowania społecznego, Bezpieczeństwo międzynarodowe i problemy globalne, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Współczesne społeczeństwa skandynawskie, Polityka zagraniczna państw skandynawskich, Kultura i sztuka Skandynawii, Państwa skandynawskie w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, Państwa skandynawskie w procesach integracji regionalnej, Prognozowanie i symulacje międzynarodowe

Specjalność: BIZNES I WIZERUNEK (wybrane przedmioty)

Polityka gospodarcza państw skandynawskich, Firmy skandynawskie na rynkach światowych, , Kultura korporacyjna i budowanie wizerunku firmy, Polsko-skandynawskie stosunki gospodarcze, Polityka migracyjna i rynek pracy państw skandynawskich, Państwa skandynawskie w UE, Podstawy marketingu i reklamy, Polityka ekologiczna i energetyczna państw skandynawskich, Sieci transportowe i logistyka, Sektor turystyczny w Skandynawii, Podstawy działalności gospodarczej i zarządzania firmą, Komunikacja międzykulturowa i negocjacje biznesowe, Lektorat języka obcego specjalistycznego (język norweski)

Specjalność: DYPLOMACJA I STRATEGIA (wybrane przedmioty)

Systemy bezpieczeństwa państw skandynawskich, Dyplomacja i służby zagraniczne państw skandynawskich, Protokół dyplomatyczny i etykieta, Stosunki dyplomatyczne i konsularne, Dyplomacja publiczna i branding narodowy, Polityczno-wojskowe stosunki polsko-skandynawskie, Państwa skandynawskie w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, Skandynawski przemysł zbrojeniowy, , Bezpieczeństwo ekologiczne i energetyczne państw skandynawskich, Media w państwach skandynawskich, Polityka migracyjna i zjawisko wielokulturowości, Kultura popularna współczesnej Skandynawii, Teoria i praktyka negocjacji międzynarodowych, Kreowanie wizerunku w social media, Lektorat języka obcego specjalistycznego (język norweski),

I dużo więcej. Będziemy przygotowywać nowe przedmioty w ślad za sugestiami studentów. Zapraszamy do kontaktu. Osoba do kontaktu ws. Scandinavian Studies: dr Tomasz Pawłuszko tomaszpawluszko@ujk.edu.pl