Nowa książka w Katedrze

Rok 2015 zamykamy wydaniem zbiorowej książki pt. „Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i ekonomicznej”, której redaktorami są dr M. Tomala i dr M. Łuszczuk. Praca nawiązuje do konferencji z maja 2015 roku, została opublikowana w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i tam też będzie wkrótce do nabycia (choć fragmenty pracy będzie można zapewne poczytać na kontach pracowników w serwisie academia.edu, zob. tutaj).

Książka jest kolejną opracowaną przez Zespół pozycją rozpatrującą problemy Arktyki i Europy Północnej. Do współpracy udało nam się zaprosić młodych uczonych m. in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Publikacja składa się z dwóch zasadniczych działów – polityka i bezpieczeństwo oraz ekonomia. Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści:

DZIAŁ POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO

Michał Łuszczuk, Liderzy Dalekiej Północy–międzynarodowe role państw arktycznych
Marcin Gabryś, Arktyczna strategia rządu Stephena Harpera – próba oceny 
Iwona Wrońska, Kompetencje terytoriów w zarządzaniu północną Kanadą
Katarzyna Gruszko, Arktyka jako ostatnie pogranicze Stanów Zjednoczonych
Krzysztof Kubiak, Wojna w Arktyce. Mit czy realne zagrożenie?
Joanna Grzela, Wybrane aspekty współpracy wojskowej krajów nordyckich
Karolina Chyla, Drony jako instrument poznania i eksploracji Arktyki

DZIAŁ EKONOMIA

Beata Rogowska, Teoria i nauka ekonomii z perspektywy szkoły sztokholmskiej
Beata Rogowska, Relacje teorii ekonomii z polityką gospodarczą z perspektywy szkoły
szwedzkiej
Tomasz Pawłuszko, Droga państw nordyckich z peryferii do centrum gospodarki światowej
Magdalena Tomala, Motywy współpracy w regionie Morza Bałtyckiego
Magdalena Tomala, Wpływ modelu kapitalistycznego na kształtowanie rozwoju gospodarczego państw w regionie Morza Bałtyckiego
Agnieszka Joanna Legutko, Zmiany zachodzące w gospodarce regionów arktycznych
Łukasz Wojcieszak, Surowce energetyczne jako przyczyna rosyjskiej ekspansji w Arktyce 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Kadra, Publikacje. Dodaj do zakładek ten link.