Sprawozdanie z naszej konferencji

dr Tomasz Pawłuszko
dr Magdalena Tomala

Sprawozdanie z konferencji
Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej

W dniach 14-15 maja w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym Leonardo da Vinci w Podzamczu k. Chęcin odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej”. Organizatorem konferencji była Katedra Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem konferencji była próba zdefiniowania aktualnych i przyszłych wyzwań społeczno-ekonomicznych, dotyczących szeroko rozumianych współczesnych stosunków międzynarodowych w regionie Północy (obszar Arktyki, północnej Eurazji i Ameryki Północnej). Projekt zyskał poparcie i patronat władz uniwersyteckich, Prezydenta miasta Kielce oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Konferencja zgodnie z intencją organizatorów miała charakter forum naukowo-eksperckiego – starającego się przybliżyć i wyjaśnić zmiany zachodzące w regionie północnym. W związku z tym została ona podzielona na dwie części. Pierwszą część otwierał panel dyplomatyczny, w którym wzięli udział Staffan Herrström, ambasador Królestwa Szwecji, Sergey Andreev, ambasador Federacji Rosyjskiej oraz Ambasador Krzysztof Jakubowski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak również prof. dr hab. Piotr Głowacki, reprezentujący Komitet Badań Polarnych PAN. Panel poprowadził wieloletni konsul RP w Stanach Zjednoczonych dr Roman Czarny…


Podczas drugiego panelu plenarnego, który miał charakter naukowy, dyskutowano o zmianach klimatycznych na Dalekiej Północy oraz ich politycznych i gospodarczych implikacjach, które sprawiają, iż Arktyka – niegdyś obiekt zainteresowania wyłącznie polarników – obecnie jest przedmiotem dyskusji medialnych, debat politycznych oraz analiz naukowych. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał prof. dr hab. Ryszard M. Czarny z Katedry Krajów Europy Północnej UJK, który wprowadził słuchaczy w problematykę konferencji wygłaszając referat na temat Arktyka jako obszar w centrum światowej uwagi. Następnie dr hab. Tomasz Młynarski (Uniwersytet Jagielloński) w referacie pt. Zmiany klimatyczne na Dalekiej Północy przybliżył problemy związane ze zmianami klimatu i ich wpływ na mieszkańców obszarów arktycznych i subarktycznych. Dwa kolejne referaty dotyczyły spraw związanych twardym bezpieczeństwem w Arktyce. Pierwszy z nich Wojna na wodach Arktyki 1939-1940 wygłosił prof. dr hab. Roman Kochnowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN). Następnie głos zabrał prof. dr hab. Krzysztof Kubiak (Katedra Krajów Europy Północnej UJK) – Wojna w Arktyce – mit czy realne zagrożenie, mówiąc o dzisiejszych wyzwaniach bezpieczeństwa w regionie Arktyki. Ostatni referat w tej sesji zaprezentowała prof. dr hab. Iwona Wrońska (Instytut Nauk Politycznych UJK) zatytułowany Canada’s Arctic Key Players.

Drugiego dnia konferencji odbyły się cztery eksperckie sesje panelowe. Dwie z nich skoncentrowane były wokół zagadnień związanych z regionem nordyckim. Pierwszy panel poświecony był kwestiom gospodarczym. Dr Beata Rogowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) przedstawiła znaczenie i rolę, jaką pełniła szwedzka szkoła ekonomii i polityki gospodarczej. Dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski) omówiła stanowisko Norwegii w sprawie rokowań TISA. Kolejne wystąpienie dr Kariny Jędrzejowskiej (Uniwersytet Warszawski) również poświęcone zostało Norwegii, choć w tym przypadku prelegentka skoncentrowała uwagę na państwowych funduszach majątkowych i ich roli w gospodarce państwa. Podsumowaniem pierwszego panelu była prezentacja dr Magdaleny Tomala (Katedra Krajów Europy Północnej UJK) dotycząca wpływu handlu międzynarodowego na rozwój gospodarczy państw regionu nordyckiego. W drugiej części swój referat zaprezentował dr Grzegorz Rdzanek (Uniwersytet Wrocławski), który poddał analizie polsko-nordycką współpracę w dziedzinie obronności. Następne wystąpienie, wygłoszone przez dr Joannę Grzelę, dotyczyło wybranych aspektów współpracy wojskowej krajów nordyckich. Na koniec dr Radosław Kubicki omówił podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego Islandii.

Odbywające się równolegle sesje panelowe kontynuowały wątek arktyczny. Dr Tomasz Pawłuszko i dr Michał Łuszczuk z Katedry Krajów Europy Północnej UJK w swoich referatach przedstawili teoretyczne założenia badań regionu Arktyki w kontekście nauki o stosunkach międzynarodowych, natomiast dr Marcin Gabryś (Uniwersytet Jagielloński) zaprezentował wyniki badań nad polityką rządu kanadyjskiego wobec Arktyki. Panel zamknęło wystąpienie dr. Romana Czarnego, który wskazał na główne kierunki arktycznej polityki Stanów Zjednoczonych. Sesję moderował prof. dr hab. Krzysztof Kubiak.

W kolejnym panelu przedstawiono referaty dotyczące polityki rosyjskiej w obszarze Arktyki – były to wystąpienia dr. Przemysława Sieradzana (Uniwersytet Gdański) oraz dr. Łukasza Wojcieszaka (Politechnika Świętokrzyska). Analizę zmian ekonomicznych w regionie arktycznym zaprezentowała mgr. Agnieszka Legutko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), natomiast kwestię polityki klimatycznej poruszyła dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak (Uniwersytet Łódzki) omawiając ją na przykładzie polityki Norwegii. Panel ten, prowadzony przez dr. Michała Łuszczuka (Katedra Krajów Europy Północnej UJK) zamknęło wystąpienie mgr Karoliny Chyla (Uniwersytet Wrocławski), poświęcone zastosowaniu samolotów bezzałogowych i dronów w eksploracji Arktyki.

Należy zwrócić uwagę na wielość ośrodków naukowych, reprezentowanych na tej konferencji, jak również na fakt, że po każdym panelu odbywała się wartościowa dyskusja na temat poruszanych w nim zagadnień. Uwagi i propozycje dalszych badań wymieniano również podczas przerw oraz w kuluarach po zakończeniu paneli. Uczestnicy otrzymali od organizatorów liczne materiały konferencyjne oraz propozycję opublikowania wyników swych badań w dwóch recenzowanych publikacjach zbiorowych – polskojęzycznej oraz anglojęzycznej. Obrady były relacjonowane przez media internetowe, telewizję i radio. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało ponadto fachowe czasopismo Raport. Wojsko-Technika-Obronność. Informacje na temat konferencji zamieściły m. in. Telewizja Polska (zob. tutaj).

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Kadra, Konferencje, Wizyty dyplomatyczne. Dodaj do zakładek ten link.