Konferencja w Chęcinach – program

Szanowni Państwo, niniejszym zamieszczamy program konferencji „Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej”, która odbędzie się w Centrum Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim w dn. 14-15 maja 2015 r.

Zob. czytaj dalej:

14 maj 2015 (czwartek)
13.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

14.00-14.30 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI – prowadzenie prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

• JM REKTOR PROF. ZW. DR HAB. JACEK SEMANIAK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

• MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ADAM JARUBAS

• DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI PROF. DR HAB. WOJCIECH SALETRA, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

• PRZEWODNICZĄCY KOMITETU BADAŃ POLARNYCH PROF. DR HAB. JACEK JANIA

14.30-16.30 I SESJA PLENARNA – prowadzenie dr Roman Czarny
Z UDZIAŁEM AMBASADORÓW PAŃSTW NORDYCKICH I ZAPROSZONYCH GOŚCI

JE SERGEY ANDREEV (AMBASADOR FEDERACJI ROSYJSKIEJ)

JE STAFFAN HERRSTRöM (AMBASADOR KRÓLESTWA SZWECJI)

AMB. KRZYSZTOF JAKUBOWSKI (MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH RP)

PROF. KRZYSZTOF GŁOWACKI (KOMITET BADAŃ POLARNYCH PAN)

Dyskusja
16.30-17.00 PRZERWA

17.00-19.00 II SESJA PLENARNA – prowadzenie dr Joanna Grzela

• DR HAB. TOMASZ MŁYNARSKI, Uniwersytet Jagielloński
ZMIANY KLIMATYCZNE NA DALEKIEJ PÓŁNOCY

• DR HAB. PROF. ROMAN KOCHNOWSKI, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
WOJNA NA WODACH ARKTYKI 1939-1940

• PROF. DR HAB. KRZYSZTOF KUBIAK, Katedra Krajów Europy Północnej
WOJNA W ARKTYCE. MIT CZY REALNE ZAGROŻENIE?

• DR HAB. PROF. IWONA WROŃSKA, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
CANADA’S ARCTIC KEY PLAYERS

• PROF. DR HAB. RYSZARD M. CZARNY, Katedra Krajów Europy Północnej
ARKTYKA JAKO OBSZAR W CENTRUM ŚWIATOWEJ UWAGI
18.30-19.00 Dyskusja

19.30- Uroczysta kolacja

15 maj 2015 (piątek)

9.00-10.30 I SESJA PANELOWA – prowadzenie prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

• DR TOMASZ PAWŁUSZKO, Katedra Krajów Europy Północnej
KWESTIA ARKTYKI A TEORIA REGIONALNYCH KOMPLEKSÓW BEZPIECZEŃSTWA
• DR MICHAŁ ŁUSZCZUK, Katedra Krajów Europy Północnej
ANALIZA RÓL MIĘDZYNARODOWYCH W ARKTYCE
• DR MARCIN GABRYŚ, Uniwersytet Jagielloński
ARKTYCZNA POLITYKA RZĄDU STEPHENA HARPERA – PRÓBA OCENY
• DR ROMAN CZARNY, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
AMERICA TRACK RECORD IN THE ARCTIC COUNCIL

10.30-11.00 Dyskusja

11.00-11.15 PRZERWA

9.00-10.30 II SESJA PANELOWA – prowadzenie dr Magdalena Tomala

• DR BEATA ROGOWSKA, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE STOCKHOLM SCHOOL FOR ECONOMICS AND ECONOMIC POLICY
• DR MAGDALENA TOMALA, Katedra Krajów Europy Północnej
WPŁYW HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO NA ROZWÓJ REGIONU NORDYCKIEGO
• DR ANNA WRÓBEL, Uniwersytet Warszawski
STANOWISKO NORWEGII W ROKOWANIACH TISA
• DR KARINA JĘDRZEJOWSKA, Uniwersytet Warszawski
PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE – PERSPEKTYWA NORWEGII

• DR KATARZYNA DOŚPIAŁ-BORYSIAK, Uniwersytet Łódzki,
DYLEMATY PAŃSTWA W RAMACH POLITYKI KLIMATYCZNEJ – PRZYPADEK NORWESKI

10.30-11.00

11.00-11.15 Dyskusja

PRZERWA

11.15-12.15 III SESJA PANELOWA – prowadzenie dr Michał Łuszczuk

• DR PRZEMYSŁAW SIERADZAN, Uniwersytet Gdański,
ROLE OF KAMCHATKA AND CHUKOTKA IN THE ARCTIC POLICY OF RUSSIAN FEDERATION
• DR ŁUKASZ WOJCIESZAK, Politechnika Świętokrzyska
SUROWCE ENERGETYCZNE JAKO PRZYCZYNA ROSYJSKIEJ AKTYWNOŚCI NA OBSZARZE ARKTYKI
• MGR AGNIESZKA JOANNA LEGUTKO, Uniwersytet Ekonomiczny ARKTYKA Z PERSPEKTYWY ZMIAN EKONOMICZNYCH – NOWE ZAPLECZE SUROWCOWE ?

• MGR KAROLINA CHYLA, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
DRONY JAKO INSTRUMENT POZNANIA I EKSPLORACJI ARKTYKI

12.15-12.45 Dyskusja

11.15-12.15 IV SESJA PANELOWA – prowadzenie prof. zw. dr hab. Ryszard M. Czarny

• PROF. DR HAB. PAVOL JUHAS, Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Trnavie,
POZYCJA KONSTYTUCYJNA PREZYDENTA ISLANDII

• DR GRZEGORZ RDZANEK, Uniwersytet Wrocławski
POLSKO-NORDYCKA WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI

• DR JOANNA GRZELA, Katedra Krajów Europy Północnej
WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KRAJÓW NORDYCKICH

• DR VIOLETTA GUL-RECHLEWICZ, Katedra Krajów Europy Północnej
MULTIKULTUROWY WYMIAR „WELFARE STATE”. CASUS NORDYCKI

• DR RADOSŁAW KUBICKI, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ISLANDII
12.15-12.45 Dyskusja

12.45-13.00 Zakończenie konferencji
13.15 Obiad

 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Konferencje, spotkania eksperckie, Wizyty dyplomatyczne. Dodaj do zakładek ten link.