„Europa Bałtycka” w Gdańsku

W dniu 16 kwietnia odbędzie się w Gdańsku trzecia już konferencja „Europa Bałtycka: między stabilizacją a wyzwaniami geopolityki”. Katedra będzie reprezentowana przez kilku pracowników (prof. Kubiak, dr Grzela, dr Tomala, dr Pawłuszko), poniżej program wydarzenia – zob. czytaj dalej…

9:30 Rejestracja uczestników konferencji

10:00 Przywitanie gości. Otwarcie sympozjum

10:15-12:40 Pierwsza Sesja Plenarna

Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski, Organizacja portów w planach Polskiego Państwa Podziemnego

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Bałtycka „zimna wojna” Możliwe reakcje NATO i UE na rosyjską aktywność militarną na akwenie bałtyckim

Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG, Potencjał militarny Szwecji

Dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. DSW, Siły zbrojne państw nordyckich

Dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG, Zmiana systemu partyjnego Szwecji na początku XXI wieku Janusz Gąciarz, Rada Państw Morza Bałtyckiego: Priorytety działalności i wyzwania integracji regionalnej

12:40-13:00 Przerwa

13:00-15:15 Druga sesja plenarna

dr Grzegorz Rdzanek, Norwesko-szwedzka współpraca wojskowa w dziedzinie uzbrojenia

dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Statoil – historia i perspektywy norweskiego giganta energetycznego. Szczególna rola koncepcji zrównoważonego rozwoju,

dr Aleksandra Kusztal, Problem handlu ludźmi w pracach Rady Państw Morza Bałtyckiego

Grupa Zadaniowa Przeciwko Handlowi Ludźmi
dr Magdalena Tomala, Wpływ handlu międzynarodowego na rozwój gospodarczy państw regionu bałtyckiego

dr Joanna Grzela, Współpraca państw w zakresie nadzoru morskiego w Regionie Morza Bałtyckiego

dr Tomasz Pawłuszko, Droga państw nordyckich z peryferii do centrum gospodarki światowej

15:15-16:15 Przerwa obiadowa

16:15-18:00 Trzecia sesja plenarna

dr Beata Słobodzian, Demokracja partycypacyjna na szczeblu lokalnym – przykład Polski i Szwecji

dr Przemysław Sieradzan, Mity, stereotypy i symbole w stosunkach rosyjsko-fińskich

Beata Woźniak-Krawczyk, Polityka bezpieczeństwa Europy Bałtyckiej wobec zagrożeń hybrydowych

Andrzej Skiba, Alternative für Deutschland – czy aby na pewno alternatywa?

Zbigniew Dorawa, Model demokracji skandynawskiej wzorem do naśladowania dla krajów południowej flanki Morza Bałtyckiego?

Tomasz Drozdziński, Polsko-ukraińsko-litewska brygada wielonarodowa: geneza, stan obecny, perspektywy

18:00 Uroczysty bankiet dla uczestników konferencji

 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Kadra, Konferencje. Dodaj do zakładek ten link.