Nowy tom studiów arktycznych do pobrania

Na początku 2015 roku ukazało się wydanie t. 2 / 2014 czasopisma Miscellanea Oeconomicae, numer w całości anglojęzyczny i poświęcony problematyce skandynawskiej oraz arktycznej. Swoje teksty złożyło ponad 20 autorów, w tym praktycznie wszyscy badacze z naszego środowiska naukowego. Dziękujemy wszystkim współpracownikom. Korektę językową przygotowała p. A. Janowska. Publikacja licząca ponad 400 stron jest do pobrania: tutaj (można pobrać też poszczególne teksty).

Plany KKEP UJK na rok 2015 przewidują dwie kolejne prace zbiorowe oraz majową konferencję międzynarodową, o której już wkrótce napiszemy nieco więcej. W 2014 roku zorganizowaliśmy dwie konferencje międzynarodowe, przygotowaliśmy dwie prace zbiorowe oraz kilka monografii specjalistycznych w języku polskim i angielskim. Uczestniczyliśmy łącznie w ok. 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wydaje się, że w roku 2015 będzie co najmniej tak samo dobrze. Również naszym Czytelnikom życzymy udanego 2015 roku.

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Aktualności, Kadra, Konferencje, Publikacje. Dodaj do zakładek ten link.