Archiwum kategorii: Kadra

Norden w trzynastu odsłonach

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ukazała się książka Kierownika KKEP UJK, prof. Ryszarda M. Czarnego pt. „Razem jesteśmy silniejsi. Świat Norden w trzynastu odsłonach”. Jest to kolejna pozycja z cyklu Scandinavium, będąca w istocie wprowadzeniem do społecznych studiów nordyckich. Autor zebrał w niej zarówno swoje obserwacje badawcze, jak i posłużył się wieloletnim doświadczeniem praktycznym z okresu służby dyplomatycznej.

Praca składa się z trzynastu esejów poświęconych m. in. instytucjom współpracy nordyckiej, modelowi państwa dobrobytu, nordyckim ideom solidaryzmu, ekologizmu, czy gospodarki opartej na wiedzy, a także implikacjach wynikających z międzynarodowego usytuowania państw skandynawskich. Przeanalizowany został stosunek państw nordyckich do kluczowych współczesnych kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym także do regionu Arktyki (tzw. Dalekiej Północy). Pracę zamyka esej poświęcony stosunkom Polski z krajami nordyckimi. Szersze informacje można uzyskać od autora publikacji. Książkę „Razem jesteśmy silniejsi. Świat Norden w trzynastu odsłonach” można nabyć w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (zob. tutaj). W przygotowaniu wersja anglojęzyczna. Zapraszamy do lektury.

Kategorie Aktualności, Kadra, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Płaszczyzny i kierunki współpracy nordyckiej

Na początku 2015 roku światło dzienne ujrzała książka Płaszczyzny i kierunki współpracy nordyckiej, pozycja autorstwa dr Joanny Grzeli (zob. biogram), od lat współpracującej naukowo z Katedrą Krajów Europy Północnej.

Publikacja zapełni pewną lukę na polskim rynku wydawniczym, pozbawionym publikacji na temat współczesnego wymiaru współpracy państw nordyckich. Książka ma charakter przekrojowy, jej celem jest uporządkowanie tego zagadnienia. W sytuacji wzrostu zainteresowania Skandynawią w Polsce będzie ona z pewnością silnym głosem naszego środowiska. Publikację tej pracy badawczej zapewniło Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, książkę można zatem nabyć: tutaj (zob. w dole strony). Kontakt z dr Joanną Grzeląa_grzela@poczta.onet.pl

Kategorie Aktualności, Kadra, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Nowy tom studiów arktycznych do pobrania

Na początku 2015 roku ukazało się wydanie t. 2 / 2014 czasopisma Miscellanea Oeconomicae, numer w całości anglojęzyczny i poświęcony problematyce skandynawskiej oraz arktycznej. Swoje teksty złożyło ponad 20 autorów, w tym praktycznie wszyscy badacze z naszego środowiska naukowego. Dziękujemy wszystkim współpracownikom. Korektę językową przygotowała p. A. Janowska. Publikacja licząca ponad 400 stron jest do pobrania: tutaj (można pobrać też poszczególne teksty).

Plany KKEP UJK na rok 2015 przewidują dwie kolejne prace zbiorowe oraz majową konferencję międzynarodową, o której już wkrótce napiszemy nieco więcej. W 2014 roku zorganizowaliśmy dwie konferencje międzynarodowe, przygotowaliśmy dwie prace zbiorowe oraz kilka monografii specjalistycznych w języku polskim i angielskim. Uczestniczyliśmy łącznie w ok. 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wydaje się, że w roku 2015 będzie co najmniej tak samo dobrze. Również naszym Czytelnikom życzymy udanego 2015 roku.

Kategorie Aktualności, Kadra, Konferencje, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Zmiany kadrowe w KKEP UJK

Od października 2014 roku weszły w życie zmiany w kadrze Katedry Krajów Europy Północnej UJK. Pożegnaliśmy prof. dr hab. Jerzego Gaula, który z końcem września 2014 roku odszedł na emeryturę. Do zespołu Katedry dołączył prof. dr hab. Krzysztof Kubiak (zob. sylwetka) - na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Ponadto od początku października dr Tomasz Pawłuszko pracuje na stanowisku adiunkta. Zmiany wzmacniają zainteresowania badawcze KKEP UJK w obszarze studiów nad bezpieczeństwem międzynarodowym.

Kategorie Aktualności, Kadra | Komentowanie nie jest możliwe