Archiwum kategorii: Kadra

Nowy kierownik Katedry

W lutym 2017 roku nowym kierownikiem Katedry Krajów Europy Północnej został prof. zw. dr hab. Krzysztof Kubiak. Profesor jest komandorem porucznikiem rezerwy, absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracował wcześniej m. in. z Akademią Obrony Narodowej i Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. W chwili obecnej Profesor koordynuje prace nad nowym kierunkiem Katedry: anglojęzycznych Scandinavian Studies.

Kategorie Aktualności, Kadra | Komentowanie nie jest możliwe

Zmiany kadrowe w Katedrze w 2016 roku

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2016/2017 zespół Katedry został uzupełniony o dwójkę badaczy (zob. dział Pracownicy). Dr hab. Grzegorz Rdzanek dołączył do nas po wieloletnim okresie pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w bezpieczeństwie międzynarodowym i współpracuje m. in. z Fundacją Pułaskiego. Dr Luc Ampleman przez wiele lat był doradcą rządu Quebecu (Kanada) ds. transportu. Doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się polityką transportową i zarządzaniem projektami. Kolejną zmianą w Katedrze jest odejście dr. Violetty Gul-Rechlewicz, która będzie pracować w sąsiednim Instytucie Nauk Politycznych UJK.

Kategorie Aktualności, Kadra | Komentowanie nie jest możliwe

The High North

The High North

W 2015 roku sukcesem zostało uwieńczone przygotowanie międzynarodowej edycji monografii prof. Ryszarda Czarnego, poświęconej znaczeniu Arktyki w polityce i gospodarce światowej. Monografia została wydana w globalnym wydawnictwie naukowym Springer i można ją zdobyć tutaj. Jest to pierwsza w historii monografia polskiego naukowca w Springerze w obszarze nauk społecznych. Nadmieniamy, że… w 2016 roku wydana zostanie druga monografia.
Kategorie Aktualności, Kadra, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Nowa książka w Katedrze

Rok 2015 zamykamy wydaniem zbiorowej książki pt. „Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i ekonomicznej”, której redaktorami są dr M. Tomala i dr M. Łuszczuk. Praca nawiązuje do konferencji z maja 2015 roku, została opublikowana w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i tam też będzie wkrótce do nabycia (choć fragmenty pracy będzie można zapewne poczytać na kontach pracowników w serwisie academia.edu, zob. tutaj).

Książka jest kolejną opracowaną przez Zespół pozycją rozpatrującą problemy Arktyki i Europy Północnej. Do współpracy udało nam się zaprosić młodych uczonych m. in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Publikacja składa się z dwóch zasadniczych działów – polityka i bezpieczeństwo oraz ekonomia. Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści:

DZIAŁ POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO

Michał Łuszczuk, Liderzy Dalekiej Północy–międzynarodowe role państw arktycznych
Marcin Gabryś, Arktyczna strategia rządu Stephena Harpera – próba oceny 
Iwona Wrońska, Kompetencje terytoriów w zarządzaniu północną Kanadą
Katarzyna Gruszko, Arktyka jako ostatnie pogranicze Stanów Zjednoczonych
Krzysztof Kubiak, Wojna w Arktyce. Mit czy realne zagrożenie?
Joanna Grzela, Wybrane aspekty współpracy wojskowej krajów nordyckich
Karolina Chyla, Drony jako instrument poznania i eksploracji Arktyki

DZIAŁ EKONOMIA

Beata Rogowska, Teoria i nauka ekonomii z perspektywy szkoły sztokholmskiej
Beata Rogowska, Relacje teorii ekonomii z polityką gospodarczą z perspektywy szkoły
szwedzkiej
Tomasz Pawłuszko, Droga państw nordyckich z peryferii do centrum gospodarki światowej
Magdalena Tomala, Motywy współpracy w regionie Morza Bałtyckiego
Magdalena Tomala, Wpływ modelu kapitalistycznego na kształtowanie rozwoju gospodarczego państw w regionie Morza Bałtyckiego
Agnieszka Joanna Legutko, Zmiany zachodzące w gospodarce regionów arktycznych
Łukasz Wojcieszak, Surowce energetyczne jako przyczyna rosyjskiej ekspansji w Arktyce 

Kategorie Aktualności, Kadra, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Nowa specjalność na kierunku „Stosunki międzynarodowe”

W listopadzie 2015 r. pracownicy Katedry pracują nad programem nowej specjalności „Dyplomacja” na kierunku „Stosunki międzynarodowe”, który jest przygotowywany do uruchomienia w roku akademickim 2016/2017. Nowe kursy odpowiadają specjalizacji badawczej zespołu i wychodzą naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na rynku w zakresie wyżej wykształconych specjalistów gotowych do pracy w instytucjach i firmach międzynarodowych. Kierunek otwiera też perspektywy dla studentów zagranicznych.

Lista przedmiotów specjalności to m. in.

1. Prof. R. Czarny, Prawo dyplomatyczne i konsularne
2. Dr T. Pawłuszko, Analiza polityki zagranicznej
3. Prof. R. Czarny, Organizacja i technika służby zagranicznej
4. Prof. R. Czarny, Protokół dyplomatyczny
5. Dr J. Grzela, Negocjacje międzynarodowe
6. Dr T. Pawłuszko, Zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Dr V. Gul-Rechlewicz, Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa
8. Dr M. Tomala, Dyplomacja w biznesie

Kategorie Dydaktyka, Kadra | Komentowanie nie jest możliwe

Jubileusz prof. dr hab. Wojciecha Saletry

W związku z jubileuszem pracy naukowej Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK (wcześniej Wydział Zarządzania i Administracji), prof. dr hab. Wojciecha Saletry, pracownicy Katedry składają serdeczne życzenia pomyślności, zdrowia, satysfakcji oraz sukcesów naukowych i dydaktycznych w dalszej karierze naukowej. Uroczyste obchody Jubileuszu oraz wręczenie trzytomowej księgi jubileuszowej odbędzie się w dniu 25 września 2015 roku.

Zespół Katedry Krajów Europy Północnej UJK

Kategorie Aktualności, Kadra | Komentowanie nie jest możliwe

Wrześniowe wyjazdy pracowników KKEP

We wrześniu pracownicy Katedry uczestniczyli w ogólnopolskich warsztatach metodologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, prezentując projekty habilitacyjne (dr Tomala, dr Pawłuszko). Następnie braliśmy udział w trzecim Ogólnopolskim Kongresie Politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (dr Gul-Rechlewicz, dr Grzela, dr Tomala, dr Pawłuszko).

Wrzesień to również okres przygotowywania zajęć dydaktycznych, a także opracowywania końcowych wersji artykułów i pozycji książkowych pracowników KKEP, które jeszcze tego roku zostaną wydane w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Z końcem września staż NCN w Katedrze kończy dr Michał Łuszczuk (UMCS), któremu dziękujemy za inspirującą współpracę oraz życzymy powodzenia na stypendium w Stanach Zjednoczonych.

Kategorie Kadra, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

Sprawozdanie z naszej konferencji

dr Tomasz Pawłuszko
dr Magdalena Tomala

Sprawozdanie z konferencji
Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej

W dniach 14-15 maja w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym Leonardo da Vinci w Podzamczu k. Chęcin odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej”. Organizatorem konferencji była Katedra Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem konferencji była próba zdefiniowania aktualnych i przyszłych wyzwań społeczno-ekonomicznych, dotyczących szeroko rozumianych współczesnych stosunków międzynarodowych w regionie Północy (obszar Arktyki, północnej Eurazji i Ameryki Północnej). Projekt zyskał poparcie i patronat władz uniwersyteckich, Prezydenta miasta Kielce oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Konferencja zgodnie z intencją organizatorów miała charakter forum naukowo-eksperckiego – starającego się przybliżyć i wyjaśnić zmiany zachodzące w regionie północnym. W związku z tym została ona podzielona na dwie części. Pierwszą część otwierał panel dyplomatyczny, w którym wzięli udział Staffan Herrström, ambasador Królestwa Szwecji, Sergey Andreev, ambasador Federacji Rosyjskiej oraz Ambasador Krzysztof Jakubowski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak również prof. dr hab. Piotr Głowacki, reprezentujący Komitet Badań Polarnych PAN. Panel poprowadził wieloletni konsul RP w Stanach Zjednoczonych dr Roman Czarny…

(więcej…)

Kategorie Aktualności, Kadra, Konferencje, Wizyty dyplomatyczne | Komentowanie nie jest możliwe

„Europa Bałtycka” w Gdańsku

W dniu 16 kwietnia odbędzie się w Gdańsku trzecia już konferencja „Europa Bałtycka: między stabilizacją a wyzwaniami geopolityki”. Katedra będzie reprezentowana przez kilku pracowników (prof. Kubiak, dr Grzela, dr Tomala, dr Pawłuszko), poniżej program wydarzenia – zob. czytaj dalej…

(więcej…)

Kategorie Aktualności, Kadra, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

Nowy profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Profesor Krzysztof Kubiak z Katedry Krajów Europy Północnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymał w marcu 2015 roku nominację profesorską od Prezydenta RP. 

(zdjęcie pamiątkowe, prof. Kubiak – drugi od lewej)

Prezydent RP nadał Krzysztofowi Kubiakowi tytuł profesora nauk społecznych.  Uroczystość wręczenia nominacji profesorskiej odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Profesor Krzysztof Kubiak jest politologiem, od października 2014 roku pracuje w Katedrze Krajów Europy Północnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.  Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów morskich. Gratulujemy!

Kategorie Aktualności, Kadra | Komentowanie nie jest możliwe