Archiwum kategorii: wyjazdy studyjne

Letnie projekty międzynarodowe

W lecie 2017 roku pracownicy Katedry pracują nad tekstami, monografiami i publikacjami zbiorowymi. Biorą również udział w międzynarodowych inicjatywach. W dn. 11-14 lipca dr M. Prokop bierze udział w piątej Copernicus Graduate School pt „Inclusion and Exclusion as Constitutive Elements of Society Formation Processes”. Projekt odbywa się w Toruniu (zob. tutaj). W dn. 26-31 lipca dr T. Pawłuszko wyjeżdża do Berlina i bierze udział w projekcie Enter:trust, zorganizowanym przez European Academy Berlin i Fundację Roberta Schumana (zob. tutaj).

Kategorie Aktualności, Konferencje, spotkania eksperckie, wyjazdy studyjne | Komentowanie nie jest możliwe

Kwerenda w Holandii

W drugiej połowie września dr Violetta Gul-Rechlewicz z KKEP UJK odbędzie kwerendę i konsultacje naukowe na uniwersytetach w Amsterdamie (Universiteit van Amsterdam), Rotterdamie (Erasmus Universiteit Rotterdam) i Lejdzie (Universiteit Leiden). Projekt pozwoli na pozyskanie dodatkowych źródeł w obszarze imigracji i multi-kulturalizmu w Europie Zachodniej. Badania pomogą sfinalizować rozpoczęte prace nad monografią poświęconą polityce imigracyjnej Holandii. Kontakt: v.gul.rechlewicz@gmail.com

Kategorie Aktualności, wyjazdy studyjne | Komentowanie nie jest możliwe