Archiwum kategorii: Publikacje

Książki Katedry na całym świecie

Dwie monografie prof. Ryszarda Czarnego zostały wydane w globalnym wydawnictwie Springer. Pierwszą z nich jest „The High North – Between Geography and Politics” (zob. tutaj). Drugą jest świeżo opracowana (data wydania już 2017) edycja pracy „A Modern Nordic Saga. Politics. Economy and Society” (zob. tutaj). Książki te należą do jednych z pierwszych prac polskich naukowców w ogóle, wydanych na świecie przez Springera. Książki na całym świecie dystrybuuje Springer, który wydał m. in. prace ponad 200 noblistów. Wkrótce kolejne książki Katedry pojawią się w międzynarodowym obiegu.

Kategorie Aktualności, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Prace nad strategią Katedry na lata 2016-2020

W związku ze zmianami na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK pracownicy Katedry projektują trajektorię dalszego rozwoju swojej jednostki. W okresie 2016-2020 będziemy wspierać dydaktycznie nowo powstające kierunki studiów (magisterskie bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe) oraz oferować kierunki studiów podyplomowych. Wszyscy pracownicy Katedry władają językami obcymi, toteż będziemy angażować się na rzecz umiędzynarodowienia dydaktyki (podręczniki, koła naukowe), nauki i promocji naszego Wydziału.

W zakresie nauki planujemy kolejne granty, książki anglojęzyczne oraz kontynuację dotychczasowych serii monografii i konferencji ogólnopolskich. Już dzisiaj można znaleźć liczne książki Katedry m. in. w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zamierzamy nadal pracować w obszarze Europy Środkowej (projekty Wyszehradzkie i Polsko-Niemieckie) oraz Europy Północnej (współpraca z Södertörn University w Sztokholmie). Planujemy też rozbudowę Biblioteki Nordyckiej o literaturę międzynarodową na temat praw człowieka, negocjacji, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych.

 

Kategorie Aktualności, Dydaktyka, Koło naukowe, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

The High North

The High North

W 2015 roku sukcesem zostało uwieńczone przygotowanie międzynarodowej edycji monografii prof. Ryszarda Czarnego, poświęconej znaczeniu Arktyki w polityce i gospodarce światowej. Monografia została wydana w globalnym wydawnictwie naukowym Springer i można ją zdobyć tutaj. Jest to pierwsza w historii monografia polskiego naukowca w Springerze w obszarze nauk społecznych. Nadmieniamy, że… w 2016 roku wydana zostanie druga monografia.
Kategorie Aktualności, Kadra, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Nowa książka w Katedrze

Rok 2015 zamykamy wydaniem zbiorowej książki pt. „Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i ekonomicznej”, której redaktorami są dr M. Tomala i dr M. Łuszczuk. Praca nawiązuje do konferencji z maja 2015 roku, została opublikowana w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i tam też będzie wkrótce do nabycia (choć fragmenty pracy będzie można zapewne poczytać na kontach pracowników w serwisie academia.edu, zob. tutaj).

Książka jest kolejną opracowaną przez Zespół pozycją rozpatrującą problemy Arktyki i Europy Północnej. Do współpracy udało nam się zaprosić młodych uczonych m. in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Publikacja składa się z dwóch zasadniczych działów – polityka i bezpieczeństwo oraz ekonomia. Poniżej zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści:

DZIAŁ POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO

Michał Łuszczuk, Liderzy Dalekiej Północy–międzynarodowe role państw arktycznych
Marcin Gabryś, Arktyczna strategia rządu Stephena Harpera – próba oceny 
Iwona Wrońska, Kompetencje terytoriów w zarządzaniu północną Kanadą
Katarzyna Gruszko, Arktyka jako ostatnie pogranicze Stanów Zjednoczonych
Krzysztof Kubiak, Wojna w Arktyce. Mit czy realne zagrożenie?
Joanna Grzela, Wybrane aspekty współpracy wojskowej krajów nordyckich
Karolina Chyla, Drony jako instrument poznania i eksploracji Arktyki

DZIAŁ EKONOMIA

Beata Rogowska, Teoria i nauka ekonomii z perspektywy szkoły sztokholmskiej
Beata Rogowska, Relacje teorii ekonomii z polityką gospodarczą z perspektywy szkoły
szwedzkiej
Tomasz Pawłuszko, Droga państw nordyckich z peryferii do centrum gospodarki światowej
Magdalena Tomala, Motywy współpracy w regionie Morza Bałtyckiego
Magdalena Tomala, Wpływ modelu kapitalistycznego na kształtowanie rozwoju gospodarczego państw w regionie Morza Bałtyckiego
Agnieszka Joanna Legutko, Zmiany zachodzące w gospodarce regionów arktycznych
Łukasz Wojcieszak, Surowce energetyczne jako przyczyna rosyjskiej ekspansji w Arktyce 

Kategorie Aktualności, Kadra, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Nowa książka o systemach międzynarodowych

W prestiżowej oficynie wydawniczej Wydawnictwo Adam Marszałek wydana została niedawno nowa monografia dr. Tomasza Pawłuszko, poświęcona problematyce systemowych metod badań stosunków międzynarodowych. Książka stanowi zamknięcie etapu badań nad tym problemem i stanowi zarazem wstęp do dalszych studiów nad porównaniami w obszarze polityki i gospodarki światowej (m. in. kwestie centrów i peryferii w stosunkach międzynarodowych). Spis treści, opis i informacje o jej dostępności opublikowano na stronie Wydawnictwa (zob. tutaj). Poniżej okładka publikacji:
Kategoria systemu międzynarodowego w badaniach stosunków międzynarodowych

Kategorie Aktualności, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Norden w trzynastu odsłonach

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ukazała się książka Kierownika KKEP UJK, prof. Ryszarda M. Czarnego pt. „Razem jesteśmy silniejsi. Świat Norden w trzynastu odsłonach”. Jest to kolejna pozycja z cyklu Scandinavium, będąca w istocie wprowadzeniem do społecznych studiów nordyckich. Autor zebrał w niej zarówno swoje obserwacje badawcze, jak i posłużył się wieloletnim doświadczeniem praktycznym z okresu służby dyplomatycznej.

Praca składa się z trzynastu esejów poświęconych m. in. instytucjom współpracy nordyckiej, modelowi państwa dobrobytu, nordyckim ideom solidaryzmu, ekologizmu, czy gospodarki opartej na wiedzy, a także implikacjach wynikających z międzynarodowego usytuowania państw skandynawskich. Przeanalizowany został stosunek państw nordyckich do kluczowych współczesnych kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym także do regionu Arktyki (tzw. Dalekiej Północy). Pracę zamyka esej poświęcony stosunkom Polski z krajami nordyckimi. Szersze informacje można uzyskać od autora publikacji. Książkę „Razem jesteśmy silniejsi. Świat Norden w trzynastu odsłonach” można nabyć w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (zob. tutaj). W przygotowaniu wersja anglojęzyczna. Zapraszamy do lektury.

Kategorie Aktualności, Kadra, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Płaszczyzny i kierunki współpracy nordyckiej

Na początku 2015 roku światło dzienne ujrzała książka Płaszczyzny i kierunki współpracy nordyckiej, pozycja autorstwa dr Joanny Grzeli (zob. biogram), od lat współpracującej naukowo z Katedrą Krajów Europy Północnej.

Publikacja zapełni pewną lukę na polskim rynku wydawniczym, pozbawionym publikacji na temat współczesnego wymiaru współpracy państw nordyckich. Książka ma charakter przekrojowy, jej celem jest uporządkowanie tego zagadnienia. W sytuacji wzrostu zainteresowania Skandynawią w Polsce będzie ona z pewnością silnym głosem naszego środowiska. Publikację tej pracy badawczej zapewniło Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, książkę można zatem nabyć: tutaj (zob. w dole strony). Kontakt z dr Joanną Grzeląa_grzela@poczta.onet.pl

Kategorie Aktualności, Kadra, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Call for papers: „International Studies”

Gościnnie i serdecznie zapraszamy do składania artykułów do specjalnego numeru czasopisma wydawanego przy Uniwersytecie Łódzkim pt. „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”. Wydanie specjalne zatytułowane będzie: „Northern Europe. New political, economical and cultural trends”.

Czasopismo wydawane jest TYLKO I WYŁĄCZNIE w języku angielskim i znajduje się m.in. w bazie niemieckiego wydawnictwa „De Gruyter” (z wolnym dostępem) oraz w bazach m.in. EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus. Redaktorem zapowiadanego numeru jest dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak (Uniwersytet Łódzki). Więcej informacji na temat czasopisma można przeczytać tutaj: http://www.international.online.uni.lodz.pl/

Obecna punktacja przyznawana za opublikowanie artykułu w „International Studies…” to 5 punktów. Autorzy proszeni są o składanie artykułów do 31 maja 2015 r. na adres mailowy redaktora (dospial@uni.lodz.pl). Objętość anglojęzycznego artykułu nie powinna przekroczyć 20 stron standardowego maszynopisu.

Kategorie Aktualności, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Nowy tom studiów arktycznych do pobrania

Na początku 2015 roku ukazało się wydanie t. 2 / 2014 czasopisma Miscellanea Oeconomicae, numer w całości anglojęzyczny i poświęcony problematyce skandynawskiej oraz arktycznej. Swoje teksty złożyło ponad 20 autorów, w tym praktycznie wszyscy badacze z naszego środowiska naukowego. Dziękujemy wszystkim współpracownikom. Korektę językową przygotowała p. A. Janowska. Publikacja licząca ponad 400 stron jest do pobrania: tutaj (można pobrać też poszczególne teksty).

Plany KKEP UJK na rok 2015 przewidują dwie kolejne prace zbiorowe oraz majową konferencję międzynarodową, o której już wkrótce napiszemy nieco więcej. W 2014 roku zorganizowaliśmy dwie konferencje międzynarodowe, przygotowaliśmy dwie prace zbiorowe oraz kilka monografii specjalistycznych w języku polskim i angielskim. Uczestniczyliśmy łącznie w ok. 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wydaje się, że w roku 2015 będzie co najmniej tak samo dobrze. Również naszym Czytelnikom życzymy udanego 2015 roku.

Kategorie Aktualności, Kadra, Konferencje, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

Nowa książka KKEP – Północ w stosunkach międzynarodowych

Pod koniec 2014 roku pod redakcją dr Magdaleny Tomali wydana została książka pt. „Północ w stosunkach międzynarodowych„. Opracowanie przygotowano do druku w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Książka jest do nabycia również w tymże wydawnictwie.

Wśród autorów tekstów są pracownicy KKEP UJK: prof. Ryszard Czarny (Energia-ochrona środowiska-klimat. Kierunki działań państw regionu nordyckiego), dr Magdalena Tomala (Polityka zagraniczna Polski wobec Szwecji po roku 2007…; Rola Grenlandii w stosunkach międzynarodowych), dr Joanna Grzela (Rola i miejsce Arktyki w polityce zagranicznej Polski; Polityka Japonii wobec Arktyki), dr Michał Łuszczuk (Państwa wschodnioazjatyckie w Arktyce) i dr Tomasz Pawłuszko (Nordycka tradycja badań nad pokojem). Publikacja została pozytywnie zrecenzowana przez prof. dr hab. Andrzeja Kubkę z Uniwersytetu Gdańskiego, zapraszamy do lektury.

Kategorie Aktualności, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe