Archiwum kategorii: Konferencje

„Europa Bałtycka” w Gdańsku

W dniu 16 kwietnia odbędzie się w Gdańsku trzecia już konferencja „Europa Bałtycka: między stabilizacją a wyzwaniami geopolityki”. Katedra będzie reprezentowana przez kilku pracowników (prof. Kubiak, dr Grzela, dr Tomala, dr Pawłuszko), poniżej program wydarzenia – zob. czytaj dalej…

(więcej…)

Kategorie Aktualności, Kadra, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

Seminarium eksperckie: Cele i narzędzia polskiej polityki arktycznej

Poniżej informacja o konferencji w Warszawie, współorganizowanej przez dr. Łuszczuka:
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

zapraszają na seminarium eksperckie

Cele i narzędzia polskiej polityki arktycznej
_________________

26 marca 2015 r. (czwartek), godz. 09:00–15:00
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
ul. Warecka 1a, Warszawa
_________________

Język debaty: polski

Program poniżej (zob. czytaj dalej)

(więcej…)

Kategorie Aktualności, Konferencje, spotkania eksperckie | Komentowanie nie jest możliwe

Nowy tom studiów arktycznych do pobrania

Na początku 2015 roku ukazało się wydanie t. 2 / 2014 czasopisma Miscellanea Oeconomicae, numer w całości anglojęzyczny i poświęcony problematyce skandynawskiej oraz arktycznej. Swoje teksty złożyło ponad 20 autorów, w tym praktycznie wszyscy badacze z naszego środowiska naukowego. Dziękujemy wszystkim współpracownikom. Korektę językową przygotowała p. A. Janowska. Publikacja licząca ponad 400 stron jest do pobrania: tutaj (można pobrać też poszczególne teksty).

Plany KKEP UJK na rok 2015 przewidują dwie kolejne prace zbiorowe oraz majową konferencję międzynarodową, o której już wkrótce napiszemy nieco więcej. W 2014 roku zorganizowaliśmy dwie konferencje międzynarodowe, przygotowaliśmy dwie prace zbiorowe oraz kilka monografii specjalistycznych w języku polskim i angielskim. Uczestniczyliśmy łącznie w ok. 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wydaje się, że w roku 2015 będzie co najmniej tak samo dobrze. Również naszym Czytelnikom życzymy udanego 2015 roku.

Kategorie Aktualności, Kadra, Konferencje, Publikacje | Komentowanie nie jest możliwe

KKEP UJK i ZSM UMCS na IV Konwencji PTSM

Pracownicy KKEP UJK brali udział w tegorocznej, IV KONWENCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Tytuł konferencji brzmiał: NORMY, WARTOŚCI I INSTYTUCJE WE WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konwencja odbyła się we Wrocławiu w dniach 14-15.11.2014 r. Szczegółowy plan konferencji oraz zorganizowanych w jej ramach paneli poświęconych Europie Północnej i Arktyce (panele 2.6 i 3.6, organizowane przez KKEP UJK i ZSM UMCS) można zobaczyć tutaj. Następne konwencje PTSM odbędą się w Gdańsku (2015 r.) i Krakowie (2016 r.).

Kategorie Aktualności, Konferencje, spotkania eksperckie | Komentowanie nie jest możliwe

Relacja z Reykjaviku

Pod koniec października i na początku listopada 2014 roku Rejkiawik, będący najbardziej na północ położoną stolicą świata, stał się również stolicą dyskusji dotyczących Dalekiej Północy. Było to możliwe za sprawą dwóch bardzo ważnych konferencji dotyczących problematyki arktycznej zorganizowanych właśnie w tym mieście.

Pierwszą z nich było spotkanie pod nazwą „The Trans-Arctic Agenda” zorganizowane przez CAPS czyli Centre for Arctic Policy Studies działające od dwóch lat przy Instytucie Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Islandzkiego. Temat tegorocznego spotkania kilkudziesięciu ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych w Arktyce to: Challenges of Sustainability, Cooperation and Governance. Jego program jest dostępny na stronie internetowej - tutaj

Drugą konferencja było ogólnoświatowe forum „Arctic Circle” powołane w ubiegłym roku, m.in. przez prezydenta Islandii Ólafura Grimssona. Tegoroczne czterodniowe spotkanie zgromadziło kilkuset gości z 40 państw: zarówno badaczy, jak i polityków, przedstawicieli arktycznych ludów rdzennych czy też przedstawicieli biznesu i NGO. W jego ramach zorganizowano kilkanaście sesji plenarnych oraz kilkadziesiąt sesji panelowych, które poświęcono zarówno prezentacji wyników badań, głównie z zakresu szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych, jak też polityk różnych aktorów arktycznych. Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie internetowej – zob. tutaj.

W obu konferencjach uczestniczył dr M. Łuszczuk, który przedstawiał wyniki swoich badań prowadzonych w KKEP w ramach grantu NCN.

Kategorie Aktualności, Konferencje, spotkania eksperckie | Komentowanie nie jest możliwe

Gdańska konferencja o bezpieczeństwie

Kilku pracowników KKEP UJK uczestniczyło w pierwszej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytetu Gdańskiego o Bezpieczeństwie (zob. program). Należy powitać z uznaniem kolejną cykliczną inicjatywę w studiach nad bezpieczeństwem (w Gdańsku odbywa się również coroczna konferencja „Europa Bałtycka”). Podczas pobytu w Gdańsku odbyliśmy rozmowy o współpracy z gdańskim środowiskiem politologicznym oraz stowarzyszeniem Instytut Badań Ekonomiczno-Społecznych. To kolejne spotkanie robocze, które pokazuje szeroki potencjał współpracy naukowej, grantowej i pozarządowej.

Kategorie Aktualności, Konferencje, spotkania eksperckie | Komentowanie nie jest możliwe

Ewolucja i stan badań polityki

W dniach 22-24 września 2014 pracownicy KKEP UJK biorą udział w obradach konferencji metodycznej w Ustroniu pt. „Od nauk politycznych do nauki o polityce. Ewolucja i stan badań polityki”. Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Program konferencji jest dostępny: tutaj.

Kategorie Aktualności, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

KKEP UJK na I Kongresie Europeistyki

W okresie 18-20 września 2014 roku odbędzie się w Warszawie I Kongres Europeistyki. Kongres odbywa się pod patronatem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Jest to pierwsze tak duże (ok 100 paneli) spotkanie środowiska polskich europeistów. Obecni na kongresie pracownicy Katedry Krajów Europy Północnej UJK będą współtworzyć panel nr. 58, pt. „Unia Europejska wobec problemów Dalekiej Północy”. Program obrad można pobrać: tutaj.

Kategorie Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

Profesor Ryszard Czarny na XXII targach MSPO

Podczas tegorocznego (2014) Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbędzie się w Kielcach konferencja Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Siła w Europie – militarne i niemilitarne narzędzia oddziaływania w konfliktach międzynarodowych. Konferencja dotyczyć będzie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego. Jednym z prelegentów będzie profesor Ryszard M. Czarny, kierownik KKEP UJK (referat: Specyfika nordyckiej percepcji bezpieczeństwa). Więcej informacji na temat konferencji, która odbędzie się 3 września zob. tutaj.

Kategorie Aktualności, Konferencje, Uniwersytet Jagielloński | Komentowanie nie jest możliwe