Archiwum kategorii: Konferencje

Letnie projekty międzynarodowe

W lecie 2017 roku pracownicy Katedry pracują nad tekstami, monografiami i publikacjami zbiorowymi. Biorą również udział w międzynarodowych inicjatywach. W dn. 11-14 lipca dr M. Prokop bierze udział w piątej Copernicus Graduate School pt „Inclusion and Exclusion as Constitutive Elements of Society Formation Processes”. Projekt odbywa się w Toruniu (zob. tutaj). W dn. 26-31 lipca dr T. Pawłuszko wyjeżdża do Berlina i bierze udział w projekcie Enter:trust, zorganizowanym przez European Academy Berlin i Fundację Roberta Schumana (zob. tutaj).

Kategorie Aktualności, Konferencje, spotkania eksperckie, wyjazdy studyjne | Komentowanie nie jest możliwe

Konferencja Katedry pod patronatem PTSE

W czerwcu (21-23 VI) odbyły się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich VII Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w Kielcach. Warsztaty oraz następującą po nich konferencję „Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej” zorganizowała Katedra Krajów Europy Północnej UJK.

Więcej informacji o wydarzeniach, zob. tutaj.

Kategorie Konferencje, spotkania eksperckie | Komentowanie nie jest możliwe

Konferencja o polityce zagranicznej

W maju 2016 roku Katedra była organizatorem konferencji „Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym” (zob. film na youtube) (zob. materiały konferencyjne). Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu ekspertów z obszaru FPA (foreign policy analysis). Mamy nadzieję, że projekt będzie cykliczny. Więcej informacji o tym wydarzeniu, a także o nadchodzących w czerwcu 2016 r. VII Europeistycznych Warsztatach Metodologicznych i konferencji nt. bezpieczeństwa w UE można przeczytać: tutaj.

Kategorie Aktualności, Konferencje, Media, spotkania eksperckie | Komentowanie nie jest możliwe

Security Forum 2016

W dn. 10-11 lutego 2016 roku odbędzie się w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) konferencja „Security Forum 2016″. Konferencję – już dziewiątą w tym cyklu – organizuje kilka ośrodków akademickich z różnych państw, Katedrę reprezentować będzie dr. Magdalena Tomala z tematem Sweden’s Strategy Towards the Arctic. Program konferencji dostępny jest: tutaj

Kategorie Aktualności, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

Europa XXI wieku

W dniach 4-5 lutego 2016 roku odbędzie się szesnasta międzynarodowa konferencja naukowa w Collegium Polonicum w Słubicach (jednostka wspólna UAM oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina) pod tytułem „Europa XXI wieku”. Katedrę reprezentować będzie dr Magdalena Tomala i dr Tomasz Pawłuszko. Program konferencji jest dostępny: tutaj.

Kategorie Konferencje, spotkania eksperckie | Komentowanie nie jest możliwe

Konferencje naukowe w grudniu 2015 r.

W grudniu pracownicy Katedry zakończyli tegoroczne prezentacje wyników badań na konferencjach naukowych. Dr Joanna Grzela wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem” (2-4 grudnia 2015, miasto Gniew), dr Magdalena Tomala wzięła udział w konferencji Instytutu Europeistyki UW nt. kryzysu migracyjnego (7-8 grudnia 2015, Warszawa), dr Tomasz Pawłuszko wystąpił na konferencji Uniwersytetu Opolskiego „Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Dylematy państw Europy Środkowo-Wschodniej” (7-8 grudnia 2015, Opole).

Kategorie Aktualności, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

Jesień w Katedrze KEP

W ostatnich miesiącach 2015 roku pracownicy Katedry brali udział w kilku konferencjach naukowych. Do ważniejszych wydarzeń należały – III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony polityki” w Krakowie (22-24 IX, zob. program, z udziałem dr J. Grzeli, dr V. Gul-Rechlewicz, dr Tomali, dr Pawłuszko) i V Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w Gdańsku (12-13 XI, zob. program), na których pracownicy Katedry prowadzili własne panele eksperckie. W Krakowie był to panel „Badanie zależności między państwami”, w Gdańsku „Analiza stosunków międzynarodowych obszaru nordycko-bałtyckiego w perspektywie Pierre Bourdieu”, przygotowany razem z pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.

W okresie 17-18 IX 2015 r. dr Magdalena Tomala i dr Tomasz Pawłuszko brali udział jako habilitanci w szóstej edycji europeistycznych warsztatach metodologicznych we Wrocławiu (zob. program). Publikacja z warsztatów ukaże się wiosną 2016 roku.

W dniach 10-13 XI w Wiedniu odbył się First Central European Polar Meeting zorganizowany przez Austrian Polar Institute, Komitet Badań Polarnych PAN, Centre for Polar Ecoloogy of Czech Republic. W trakcie konferencji zaprezentowane zostało, m.in, wystąpienie „Sannikov Land. The great myth of the Russian Arctic” przygotowane przez pracowników UJK, dr. Romana Czarny (INP UJK) i prof. dr hab. Krzysztofa Kubiaka (KKEP UJK).

 

Kategorie Aktualności, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

Wrześniowe wyjazdy pracowników KKEP

We wrześniu pracownicy Katedry uczestniczyli w ogólnopolskich warsztatach metodologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, prezentując projekty habilitacyjne (dr Tomala, dr Pawłuszko). Następnie braliśmy udział w trzecim Ogólnopolskim Kongresie Politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (dr Gul-Rechlewicz, dr Grzela, dr Tomala, dr Pawłuszko).

Wrzesień to również okres przygotowywania zajęć dydaktycznych, a także opracowywania końcowych wersji artykułów i pozycji książkowych pracowników KKEP, które jeszcze tego roku zostaną wydane w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Z końcem września staż NCN w Katedrze kończy dr Michał Łuszczuk (UMCS), któremu dziękujemy za inspirującą współpracę oraz życzymy powodzenia na stypendium w Stanach Zjednoczonych.

Kategorie Kadra, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

Dr Grzela i dr Tomala na konferencji w Rzeszowie

W dniach 18-19 czerwca 2015 roku odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim konferencja ekspercka pt. Obszary aktywności kobiet. Reprezentujące KKEP UJK na tym wydarzeniu osoby zaprezentowały następujące wystąpienia: dr Joanna Grzela „Aktywność polityczna kobiet w państwach nordyckich”, dr Magdalena Tomala „Polityka równości płci a rozwój gospodarczy państw regionu Morza Bałtyckiego”. Program konferencji dostępny jest tutaj.

Kategorie Aktualności, Konferencje | Komentowanie nie jest możliwe

Sprawozdanie z naszej konferencji

dr Tomasz Pawłuszko
dr Magdalena Tomala

Sprawozdanie z konferencji
Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej

W dniach 14-15 maja w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym Leonardo da Vinci w Podzamczu k. Chęcin odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej”. Organizatorem konferencji była Katedra Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem konferencji była próba zdefiniowania aktualnych i przyszłych wyzwań społeczno-ekonomicznych, dotyczących szeroko rozumianych współczesnych stosunków międzynarodowych w regionie Północy (obszar Arktyki, północnej Eurazji i Ameryki Północnej). Projekt zyskał poparcie i patronat władz uniwersyteckich, Prezydenta miasta Kielce oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Konferencja zgodnie z intencją organizatorów miała charakter forum naukowo-eksperckiego – starającego się przybliżyć i wyjaśnić zmiany zachodzące w regionie północnym. W związku z tym została ona podzielona na dwie części. Pierwszą część otwierał panel dyplomatyczny, w którym wzięli udział Staffan Herrström, ambasador Królestwa Szwecji, Sergey Andreev, ambasador Federacji Rosyjskiej oraz Ambasador Krzysztof Jakubowski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak również prof. dr hab. Piotr Głowacki, reprezentujący Komitet Badań Polarnych PAN. Panel poprowadził wieloletni konsul RP w Stanach Zjednoczonych dr Roman Czarny…

(więcej…)

Kategorie Aktualności, Kadra, Konferencje, Wizyty dyplomatyczne | Komentowanie nie jest możliwe